W chwili obecnej zamówienie naszych produktów nie jest możliwe.
Prosimy o kontakt e-mail po więcej szczegółów. Za niedogodności przepraszamy!

Badania nad CBD

CBD od naukowej strony – zestawienie badań

Aleksander Orlik, D.D.S.

Badania nad właściwościami, zastosowaniem czy skutkami ubocznymi CBD ciągle trwają. Bardzo duży zakres działania rośliny sprawia, że szybko się nie skończą. W poniższym artykule chcemy jednak dokonać podsumowania najważniejszych z nich, które potwierdzają działanie tego kannabinoidu na nasz organizm, wskazują glówne jednostki chorobowe, na które działa czy skutki uboczne jakie mogą wystąpić.

Ten artykuł powstał w oparciu, o artykuł przeglądowy¹ napisany przez Christiana Larsena i Joridę Shahinas na podstawie 25 badań klinicznych z udziałem dorosłych. Ci zostali wybrani na podstawie rygorystycznych kryteriów selekcji. Na podstawie wyników badań CBD oceniono pod względem dawkowania, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

Co zatem wiemy dokładnie? Na obecny moment wszystkie przeprowadzone badania wykazały, że CBD ma szeroki zakres zastosowań terapeutycznych, wykazując właściwości przeciwzapalne i immunomodulujące [4], efekty: przeciwpsychotyczne [5], przeciwbólowe [6] i przeciwpadaczkowe [7 ]. Ta różnorodność właściwości terapeutycznych wynika z szeregu oddziaływań fizjologicznych na wiele różnych receptorów w organizmie (czasem na ten sam receptor).

(Jeśli chesz poczytać więcej o działaniu układu endokannabinoidowego i innych celach biologicznych kliknij tutaj)

Zastosowanie

Przy tak bogatym i szerokim zakresie działania konopi, jakie spektrum działania zostało potwierdzone naukowo? 20 randomizowanych badań kontrolowanych (Randomized Controlled Trial – RCT) oceniało skuteczność stosowania CBD w schizofrenii, lęku, chorobie Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, dyslipidemii, uzależnieniu od nikotyny i zaburzeniach związanych z używaniem konopi indyjskich.

Większość z nich wykazała pozytywny wpływ CBD na wyżej wymienione schorzenia. Wszystkie badania obserwacyjne (dolegliwości skóry, niepożądane reakcje na lek po szczepieniu HPV i padaczka) wykazały pozytywny wpływ CBD w porównaniu z pomiarami podstawowymi.

Najczęściej, bo na 11 z 25 badań została potwierdzona skuteczność CBD na lęk. Konkretnie 3 badania skupiały się na jego przeciwlękowym działaniu.

W większości przypadków podawano pojedyncze dawki czystego CBD (tj. izolat) 150-900 mg w kapsułkach żelatynowych. Większość badań uwzględnionych w tym przeglądzie wykazała poprawę poziomu lęku po pojedynczych dawkach doustnego CBD w zakresie od 300 do 600 mg [17-19, 21, 22, 24, 26, 27]. Warto doadać, że 2 badania obejmowały populację kliniczną (zaburzenie lęku społecznego – SAD), podczas gdy większość obejmowała osoby zdrowe. Oba badania testowały ostre dawkowanie CBD i wykazały zmniejszenie subiektywnego lęku.

Systematyczny przegląd dotyczący określonych stanów lękowych, który obejmował dane z badań klinicznych i przedklinicznych, znalazł mocne dowody wynikające z badań przedklinicznych na poparcie przeciwlękowych skutków CBD. Zresztą podobne dowody z badań na badanych ograniczały się głównie do ostrego dawkowania przez osoby zdrowe [44].

Kilka z tych badań zostało szczegółowo omówionych w tym artykule. Tak radykalne wyniki nie zmieniają jednak potrzeby przeprowadzenia większej liczby badań w celu oceny potencjału terapeutycznego CBD w populacji klinicznej.

Działania niepożądane

Biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, w większości badań nie odnotowano zdarzeń niepożądanych. Zarówno przy podawaniu ostrym jak i przewlekłym. Nie wystąpiły skutki umiarkowane, przewlekłe oraz łagodne.

W porównaniu z innymi lekami wykazano lepszy profil działań niepożądanych [29, 30]. Przewlekłe podawanie CBD w większości włączonych badań trwało kilka tygodni (4-6 tygodni). Naukowcy dostrzegli jednak potrzebę długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa i jednolitego zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Wszystko to w celu uzyskania lepszych korzyści i szkód związanych z wagą w przyszłych przeglądach.

Dotychczas ukazały się dwa przeglądy systematyczne, opublikowane na temat bezpieczeństwa i skutków ubocznych CBD. Pierwszy to kompleksowy przegląd dokonany przez Bergamaschi i współpracowników. Ten obejmował badania na zwierzętach i badania kliniczne donoszące o korzystnym profilu bezpieczeństwa CBD u ludzi [42]. Drugi przegląd był aktualizacją poprzedniego, skupiając się bardziej na danych klinicznych. Autorzy podali, że najczęściej występującymi efektami ubocznymi były zmęczenie, biegunka i zmiany apetytu/wagi. Co cieszy to to, że w porównaniu z innymi metodami leczenia min. padaczki i zaburzeń psychotycznych podawanie CBD wykazywało mniej skutków ubocznych [43].

Skuteczność działania

W odniesieniu do badań oceniających skuteczność CBD w leczeniu schizofrenii lub zaburzeń związanych z uzależnieniami zaobserwowano duże różnice w badanej populacji, dawkach i sposobie podawania [45]. W tym artykule uwzględniono dwa główne punkty końcowe dla pacjentów ze schizofrenią: objawy psychotyczne i funkcjonowanie poznawcze.

CBD miało pozytywny wpływ na objawy psychotyczne, zwłaszcza u pacjentów z ostrą psychozą [29], podczas gdy miało niewielki lub żaden wpływ na pacjentów z przewlekłą schizofrenią, którzy byli leczeni lekami przeciwpsychotycznymi.

Sugerowano możliwość zaobserwowania większych efektów u pacjentów we wczesnych fazach choroby [28, 45]. W odniesieniu do funkcji poznawczych zaobserwowano niewielkie lub żadne efekty po długotrwałym lub ostrym podawaniu. Niedawny przegląd systematyczny obejmujący 27 RCT, który badał wpływ CBD na różne zaburzenia psychiczne, takie jak psychoza, zaburzenia nastroju i lęk, wykazał, że ze względu na dużą heterogeniczność między badaniami dawki CBD, preparaty i badane populacje nie było możliwe wyciągnięcie ostatecznego wniosku o efektach klinicznych [44].

Autorzy zasugerowali, że potrzebne są badania kontrolowane placebo na dużą skalę, aby zbadać wpływ CBD jako leczenia wspomagającego zaburzenia psychiczne [46].

Odnotowano pozytywne wyniki dotyczące poprawy napadów ku po szczepieniu przeciwko HPV, przy dawkach od 350 do 2000 mg/dobę oraz jakości życia pacjentów z niepożądanymi reakcjami przy dawkach w zakresie od 25 do 150 mg/dobę.

Co ważne po 12 tygodniach leczenia [31, 33] nie można wyciągnąć ostatecznych wniosków dotyczących dawek wymaganych do uzyskania pozytywnego efektu, ponieważ może to zależeć od ocenianego wyniku badanej populacji.

W badaniach uwzględnionych w tym przeglądzie nie odnotowano żadnego efektu leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i cukrzycy typu 2, w dawkach od 20 do 250 mg/dobę przez okres leczenia wynoszący 8–13 tygodni [38–40].

W badaniach, podawanie CBD wahało się od pojedynczej dawki do podawania przewlekłego. W czasie do 48 tygodni, najczęściej w postaci kapsułek doustnych, ale także poprzez waporyzację i olej podjęzykowy. We wszystkich badaniach poza przypadkiem jednego, w którym stosowano ekstrakty roślinne [37], podawano oczyszczone CBD (tj. izolat).

Dane pochodzące z przedklinicznych modeli zwierzęcych wskazują, że oczyszczone CBD może mieć wykres krzywej dzwonowej[47], co zostało również potwierdzone w dwóch badaniach zawartych w tym przeglądzie [25, 26].

Jest prawdopodobne, że użycie jednego kannabinoidu (np. izolat CBD) może być gorsze niż podanie ekstraktu (np. pełne spektrum CBD), gdzie inne składniki współdziałają z CBD w celu uzyskania pożądanego efektu znanego jako „efekt otoczenia (entourage effect) [48].

Ponadto główną drogą podawania w badaniach uwzględnionych w tym przeglądzie była droga doustna (w postaci kapsułek lub oleju podjęzykowego). Badania na zwierzętach sugerują, że biodostępność po podaniu doustnym jest niska [48]; z drugiej strony nie wiemy, jak podkreślono w niedawnym przeglądzie systematycznym dotyczącym farmakokinetyki CBD jaki będzie wynik formy podawania u ludzi. Wymaga to dalszych badań.

Podsumowanie

Dotychczas przeprowadzone i przeanalizowane badania wskazują na dowody potwierdzające działanie przeciwlękowe przy ostrym podawaniu doustnym CBD. Istnieją również dowody średniej jakości, że przewlekłe i ostre podawanie CBD może złagodzić objawy psychotyczne u pacjentów z schizofrenią.

Ciągle jednak potrzebne są duże badania randamowe, aby potwierdzić działanie CBD w leczeniu min. choroby Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, dyslipidemii i zaburzeń związanych z używaniem konopi indyjskich.

1. „Dosage, Efficacy and Safety of Cannabidiol Administration in Adults: A Systematic Review of Human Trials” by Christian Larsen and Jorida Shahinas (https://pdfs.semanticscholar.org/edf8/e6ad185ef6a477e7abe6e688e66263853358.pdf)

Shopping Cart
Brak produktów w koszyku.

Witamy Cię w społeczności CannaQracji!

Do 24 godzin otrzymasz swój indywidualny 10% kupon rabatowy na zakup naszych produktów.
W sklepie czekają na Ciebie olejki o najwyższym stężeniu CBD na rynku (uzyskanym w sposób naturalny, a natury poprawiać nie warto!)
Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się prowadzić NATURAlną rewolucję CBD wokół nas!
Team CannaQracja!